De profesjonelle kundene krever at vi som leverandører er like profesjonelle som dem selv

- Det er utfordrende for en mellomstor bedrift alene å holde tritt med kravene som markedet stiller, og utfordringene vil fortsette å øke, mener daglig leder Mads Meisingset i FLOW Meisingset VVS.

Publisert 25. jan. 2023

For 5 år siden innså Mads Meisingset at han måtte rigge familiebedriften Vegard Meisingset AS i Bærum på en annen måte enn han hittil hadde gjort. Han opplevde at å være en faglig dyktig håndverkerbedrift ikke lenger var tilstrekkelig.

- Det er alt rundt selve leveransene som krever mer og mer av oss som driver en mellomstor bedrift. Kravene blir ikke mindre, når de profesjonelle kundene forventer at vi er like profesjonelle som dem selv, utdyper Mads.


Lange dager, men kom til kort

Mads fikk stadig flere og lengre kvelder på jobb for å sikre at rørleggerbedriften til enhver tid var oppdatert. Kvalitetssikringssystemet skulle holde mål med riktig dokumentasjon, og han skulle ha kontroll på lover og regler, nye metoder og systemer. Det kostet tid og kroner.

Å jobbe mer og mer var ikke en langsiktig løsning på hvordan vi skulle hevde oss i konkurransen i markedet og rigge oss for fremtiden
Mads Meisingset

- Jeg innså at å jobbe mer og mer ikke var en langsiktig løsning på hvordan vi skulle hevde oss i konkurransen i markedet og rigge oss for fremtiden, beskriver han ettertenksomt.

Rettferdig eller ikke, en mellomstor bedrift blir sammenlignet med de største og beste aktørene i markedet. En kunde forventer at en leverandør er på nivå med de beste bedriftene.

- Det krevde mye ressurser av oss, og det ble mer og mer utfordrende å opprettholde en god inntjening. Det ble en vond sirkel, reflekterer Mads rundt sin tidligere hverdag som daglig leder og rørleggermester.

Også familien var vant til at ektemann og far jobbet mye. Mads har alltid vært arbeidsom og målrettet helt siden han startet å jobbe i familiebedriften om somrene på åttitallet, til han tok mesterbrev i 1994. Daglig leder-rollen i familiebedriften tok han på seg i 1999. Det falt seg helt naturlig for Mads å overta ledelsen av firmaet som faren, Vegard Meisingset, etablerte i 1949.

Som leder så han at noe måtte gjøres for å sikre bedriften og å utvikle den videre.

Vurderte å selge

Å selge familiebedriften til nasjonale entreprenører var en løsning som Mads vurderte.

Jeg vurderte å selge familiebedriften
Mads Meisingset

- Det var fristende å la andre, større og velrenommerte aktører med alt av systemer på plass overta, innrømmer han.


Mads diskuterte dette i nettverket sitt av andre håndverksbedrifter i samme situasjon som han selv. Han var ikke alene om å tenke at en stor endring i tankesettet og måten de drev rørleggerbedriften på måtte til.

- Å selge var absolutt en løsning som vi vurderte for å styrke oss med hjelp fra eksterne. Samtidig kjente jeg det i magen at det ikke føltes riktig. Var den beste løsningen for bedriften å bli en filial som ble styrt av et sentralt hovedkontor? Kunne vi lage et alternativ med full lokal styring på bedriften og nærhet til eget marked? Og kunne vi gjøre det samtidig som vi høstet godene av å være tilsluttet et større, profesjonelt fellesskap? Hvordan kunne vi få til ett kontaktpunkt for de tekniske fagene for kundene våre?

Idéen om å samarbeide tettere sammen, at bedriftene ville samarbeide på tvers av fag, og at de ville bli enda mer profesjonelle for å bli attraktive for B2B-kundene, startet for alvor å gro.


Kundefokus ga tverrfaglig samarbeid

Diskusjonene ledet til beslutningen om å skape FLOW Group. Gjennom overbygget FLOW Group kan rørlegger-, elektro- og ventilasjonsbedrifter tilby innovative og kostnadseffektive løsninger innen teknisk infrastruktur til B2B-markedet i Norge.

Bedriftene opplevde at de tradisjonelle, forbrukerrettede håndverkerkjedene hadde lite fokus på profesjonalisering og systemer.

- Å gå sammen om å skape det vi syntes vi manglet i kjeden vi var tilknyttet, var både billigere for oss og desidert bedre. Bedre fordi vi kunne lære av hverandre og vi kunne dele beste praksis, sier Mads.

Kvalitetssystemet ble sentralt i FLOW-bedriftene

Et omfattende utviklingsarbeid startet umiddelbart i bedriftene i FLOW Group.

Fra å både jobbe med privat- og bedriftskunder, valgte bedriftene å rendyrke bedriftskundene. Å få på plass et skikkelig kvalitetssystem for å møte kravene til kundene var neste prioritering. Parallelt startet arbeidet med å ISO 9001-sertifisere bedriftene.

Etableringen av FLOW Akademiet var et annet viktig grep som det strategiske partnerskapet gjorde for å sikre kompetansen på fag, drift, kvalitet og ledelse.

- Å gå sammen om å skape det vi syntes vi manglet i kjeden vi var tilknyttet, var både billigere for oss og desidert bedre. Bedre fordi vi kunne lære av hverandre og vi kunne dele beste praksis, sier Mads. Fotograf: Emanuele Lombardo

- I dag vil jeg understreke at kvalitetssystemet og ISO 9001-sertifiseringen er våre fremste konkurransefortrinn. Vi hadde aldri kommet dit vi er i dag, om vi ikke hadde samarbeidet om å få på plass det vi trenger for å bli attraktive i markedet, forteller Mads.

At flere bedrifter delte både utviklingskostnader og erfaringer, gjorde det mulig.

Flyttet kompetansen og erfaringen ut av hodene og inn i systemene

Mads opplevde at bedriftene ble sårbare, i og med at all kunnskap og kompetanse satt i hodene til noen få personer. Heller ikke hos oss var så mye skrevet ned. Kunnskapen satt i hodene på nøkkelpersoner. Det førte til at vi ofte opplevde at ferier, sykdom eller når noen sluttet, ble veldig utfordrende.

Kvalitetssystemet i FLOW-bedriftene har de utviklet selv, med utgangspunkt i deres arbeidsprosesser og eksisterende dataløsninger hvor de har tatt i bruk alle mulighetene som ligger der. Rørentreprenørene Norge sitt kvalitetssystem er også tatt hensyn til.

- Selve oppbyggingen av kvalitetssystemet er likt for hvert fag, det er sjekklistene for hver operasjon som varierer ut fra om det gjelder VVS, elektro eller klima. Det var også viktig å legge våre felles verdier; kvalitet, kompetanse, gjennomføring og innovasjon til grunn, forteller Mads.

Resultatet er et kvalitetssystem som er tilpasset den daglige driften og er enkelt å bruke.


Søker flere partnerbedrifter

Mads har fått en ny hverdag sammen med de andre partnerne i FLOW Group.

- Før følte jeg meg alene og at jeg kunne komme til kort. Jeg manglet et tett profesjonelt nettverk av mennesker med samme motivasjon og drivkraft til å drive business og utvikle oss gjennom partnerskapet vårt. Samarbeidet har blitt en personlig og profesjonell oppvåkning for meg, forteller han.

Han legger til at bedriftene har blitt langt mer robuste og har fått gode ordrereserver, et bevis på at FLOW-bedriftene har satset riktig i markedet.

- Det er mange bedrifter som erfarer det samme som vi i FLOW Group. De tradisjonelle fagkjedene og innkjøpsfokuset gir ikke tilstrekkelig konkurransekraft, og utfordringene for en mellomstor bedrift øker. Svaret ligger i å være det beste valget for kunden. Da trenger vi gode systemer som fungerer, og som vi utvikler sammen med andre bedrifter i et strategisk partnerskap, sier Mads.

Hver enkelt partner slipper å utvikle alt på egen hånd. Det en bedrift er god på, deles og spres til de andre bedriftene
Mads Meisingset

Hver enkelt partner slipper å utvikle alt på egen hånd. Det en bedrift er god på, deles og spres til de andre, og områder en bedrift trenger å oppgradere seg på, hentes gjennom partnerskapet.

- Nå ønsker vi nye partnerbedrifter innenfor rør, elektro og ventilasjon over hele landet velkommen til oss, avslutter han.

Interessant for din bedrift?

Publisert
25. jan. 2023


Relaterte saker:

T-RØR: Fra vannbåren varme til avansert bioenergi

T-RØR ble etablert i 2012 og en del av FLOW Group i 2019. Siden etableringen har T-RØR vært en spesialist på varmepumper. Den nyeste satsningen er bioenergi som varmekilde. Med et dedikert team på 23 ansatte og en omsetning på omtrent 35 millioner i 2023, har T-RØR etablert seg som en ledende leverandør av VVS-tjenester i regionene Innherred, Namdal, Fosen og Stjørdal.
Les mer

Lærlinger i FLOW Group

I FLOW Group har vi stort fokus på å jobbe med lærlinger. Dette for å styrke bransjen vår. Bransjen er avhengig av at vi har gode lærebedrifter slik at ungdommene som går blant annet rør- eller elektrofag faktisk får læreplass. Behovet for rørleggere, elektrikere, ventilasjonsmontører, kommer ikke til å bli mindre med årene, og dette ansvaret tar vi i FLOW Group på alvor.
Les mer

FLOW Group: Vi erkjenner viktigheten av å jobbe mot en mer bærekraftig fremtid

Som en seriøs aktør innen teknisk infrastruktur for bedriftsmarkedet i Norge, tar FLOW Group sitt ansvar for bærekraft på alvor. Bærekraft handler ikke bare om miljømessige hensyn, men også om økonomi og samfunn. Derfor har vi implementert en helhetlig tilnærming som integrerer bærekraft i alle våre operasjoner og tjenester.
Les mer

Mange fordeler med en serviceavtale for sprinkler, sanitær, varme- og kjølesystemer

Vi arbeider målrettet for å øke vår kapasitet til å utføre ett større volum av serviceavtaler og vi opplever at markedet i økende grad etterspør leverandører som leverer mer komplette tjenester innen vårt fag samt at vår tekniske VVS kompetanse er ettertraktet.
Les mer

- Nå er vi lønnsomme og på offensiven igjen

- I januar 2020 sto vi ved et veiskille og måtte ta noen drastiske, strategiske grep. Vi hadde pådratt oss økonomiske utfordringer, vi hadde utfordringer med gjennomføringen av flere store prosjekter, og vi hadde litt utfordringer med ansettelser i alle ledd i selskapet. Resultatet ble at vi dro ned aktiviteten ved å droppe nye, store prosjekter samtidig som vi økte satsingen på drift og vedlikehold. Det ble en svært vellykket kursendring for oss.
Les mer

Fra logistikkoperatør til voksenlærling til fagarbeider elektro

FLOW Elektro Midt-Norge AS har gleden av å gratulere vår nye elektriker Andreas Fiskvik med fagprøven. Andreas begynte sin yrkes karriere som lagermedarbeider, før han senere bestemte seg for å endre retning. Det er vi i FLOW svært fornøyd med.
Les mer

- Vi skal utgjøre en reell verdi for kunden

Frode Helmersen har svært allsidig yrkeserfaring. Den bruker han nå til å spisse og strukturere satsingen i drift- og vedlikeholdsavdelingen hos FLOW Trøndelag VVS, som har gitt svært gode resultater. – Det handler både om å gi kundene det de har behov for når de har behov for det, samt å legge til rette for at våre ansatte får lov til å jobbe på områder de trives med, sier han.
Les mer

Fra montør og bas, til prosjektleder på heltid!

FLOW Klima Trøndelag satser på utvikling av egne ansatte. Et godt eksempel på dette er Karl Barlaup. Karl begynte i FLOW som bas og har gradvis jobbet seg opp til å nå bli prosjektleder.
Les mer

Endelig fikk Zivar drømmejobben!

Zivar Mahmoud kom til Norge med en drøm om å bli rørlegger. Han kom ikke inn på videregående skole, men nå har han sikret seg svennebrev og fast rørleggerjobb.
Les mer

- Vi har gitt kundene en enklere og tryggere hverdag

For å møte kravene kundene har til profesjonalitet, måtte Greif Sæther, daglig leder i rørentreprenøren FLOW Trøndelag VVS AS, endre måten han tenkte og drev bedriften sin på. - For oss ble løsningen å sette kundefokus og profesjonalisering i system sammen med de andre partnerne i FLOW Group, sier han.
Les mer

FLOW Svartisen VVS: Vellykket prosjekt på NAF sitt nye bilverksted i Bodø

Rørleggerbedriften FLOW Svartisen VVS AS sin Bodø-avdeling ferdigstilte i august sitt første store oppdrag på NAF sitt nye bilverksted i Olav V gate i Bodø. - Nå søker vi flere rørleggere, gjerne kvinner, sier daglig leder og rørleggermester Stig Einar Mork.
Les mer

Energitiltak i offentlig regi

FLOW Meisingset VVS bistår Oslobygg KF med omfattende energioppgradering på mer enn 70 skoler i Oslo området. Prosjektet ble tildelt gjennom en anbudskonkurranse tidligere i høst og skal etter planen ferdigstilles ved utløpet av året.
Les mer

God belysning – en viktig faktor for et godt arbeidsmiljø

Velg riktig belysning på arbeidsplassen – det vil gi en umiddelbar effekt på både arbeidsmiljø, økonomi og energibruk.
Les mer

Bygger profesjonelt nettverk for tekniske fag

- Det er stor etterspørsel etter bedrifter som kan ta hånd om byggeprosessen på tvers av fag fra start til slutt. Vi ser at de profesjonelle kundene ønsker å forholde seg til ett kontaktpunkt, sier Håvard Hildrum, salgs- og markedsansvarlig hos rørentreprenøren FLOW Trøndelag VVS i Trondheim.
Les mer

Fleksibel arbeidsgiver sikret Ninja svennebrevet

Stig Mork hos FLOW Svartisen VVS AS på Halsa i Meløy trengte flere rørleggere, mens Ninja Ringøy Torrissen ønsket seg en variert og praktisk jobb, hvor hun også møtte mennesker. Høsten 2021 kunne hun feire at svennebrevet som rørlegger var i boks.
Les mer

FLOW Meisingset VVS AS satser på sprinklerkompetanse

Med bakgrunn i en beslutning om strategisk satsning på sprinklermarkedet kan FLOW Meisingset VVS i dag kalle seg en veletablert sprinkler entreprenør.
Les mer

Arbeidsuke hos FLOW Meisingset VVS

Denne uken har elever fra 9. trinn på Mølladammen ungdomsskole i Lommedalen hatt tre dagers utplassering i bedrift i forbindelse med arbeidsuka.
Les mer

Rehabilitering av svømmehall og garderobeanlegg

FLOW Meisingset VVS har nylig overlevert rørarbeidene i forbindelse med totalrehabilitering av basseng og garderobeanlegget til Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter på Mortensrud i Oslo.
Les mer

FLOW Meisingset VVS leverte rørarbeider på Nordberg Kirke

FLOW Meisingset VVS har levert varme og sanitærarbeider i forbindelse med totalrehabilitering av Nordberg Kirke i Oslo. FLOW Meisingset VVS har blant annet levert nytt energianlegg bestående 5 energibrønner og varmepumpe med over 40kw ytelse.
Les mer

FLOW Bredesen Elektro er operative i Arendal.

Mandag 2. august startet FLOW Bredesen Elektro opp i Arendal. Fra før er FLOW Group representert med to datterselskap i Arendal, FLOW Bredesen VVS og FLOW Bredesen Klima, og er nå komplett med alle de tre tekniske fagene (elektro, rør og ventilasjon) i Agder-regionen, noe som bidrar til å skape et attraktivt og spennende faglig miljø for både kunder og medarbeidere.
Les mer

Rørlegging og snekring - det beste fra to fag

Rørleggermester og daglig leder Stig Einar Mork trenger flere rørleggere for at FLOW Svartisen VVS skal kunne vokse videre i Meløy og Salten. - Vi må tenke nytt, og har begynt å utdanne rørleggerne våre selv.
Les mer

Gjør energitiltak for fremtiden med T-RØR.

Vi har tatt turen til Sør - Inntrøndelag Høgskolelag også kalt SKOFO. Her finnes både fjell og fjord, og lurer du på hva et kulturlandskap er, bare se ut vinduet. Jorder og enger grenser til skog og sjø på alle kanter. De har internatkapasitet til 115 elever, og i snart 120 år har de satt sitt preg på bygda Skogn. Skolen består nå av til sammen 3 bygg.
Les mer

ISO-sertifiseringer ingen skrivebordsøvelse hos FLOW Trøndelag VVS

- Fornøyde kunder og lønnsomme prosjekter krever at vi har levende systemer som vi hele tiden forbedrer, sier daglig leder Greif Sæther i FLOW Trøndelag VVS AS. Nå er bedriften både resertifisert etter kvalitetsstandarden ISO 9001 og miljøsertifisert etter miljøstandarden ISO 14001.
Les mer

Rens av gulvvarmerør: Nytt, viktig, lønnsomt

– Jeg ble overrasket over hvor mye smuss og avleiringer som hadde hopet seg opp i rørsystemet, forteller Astor Åsjord fra Engavågen i Meløy. FLOW Svartisen VVS tok oppdraget med rens av rørene og installering av energieffektiv varmepumpe.
Les mer

God driv i vårt 10. driftsår - men vi vil videre!

T-Rør AS i Levanger startet med et ønske om å drive egen bedrift, skape sin egen arbeidsplass og etter hvert utvikle og drive større. Nå i vårt 10. driftsår er vi fornøyd med utviklingen - Men vi vil videre!
Les mer

Flying start for ny elektroentreprenør i Trøndelag

Nils Godtfred Bjørnerud og Roger Tørset solgte seg inn som team da FLOW Group søkte etter leder til sin nye elektrosatsning i Trøndelag. - Vi hadde ikke gått i gang med å bygge opp en ny elektroentreprenør uten en solid aktør som FLOW Group i ryggen.
Les mer

Kreativt under koronaen hos FLOW Trøndelag VVS

I annerledesåret 2020 har FLOW Trøndelag VVS AS laget et nytt teknisk serviceprogram for kundene, lansert egen koronavask, miljøsertifisert seg etter ISO 14001 og resertifisert seg etter kvalitetsstandarden ISO 9001. Den tverrfaglige satsningen på elektro og klima i Trøndelag kom også skikkelig på plass i år.
Les mer

Lamarkgården sparte over 60% strøm med varmepumpen

De 20 husstandene i Lamarkgården midt i Ørnes sentrum reduserte strømforbruket med over 60% etter at FLOW Svartisen VVS installerte en ny varmepumpeløsning i bygget. At besparelsen ble så stor overrasket Robert Ueland, styreleder i sameiet.
Les mer

Arne Morten har jobbet 40 år med 3 generasjoner Svensen

9. juni var det 40 år siden Arne Morten Strøm hadde sin første arbeidsdag hos rørleggerbedriften Ragnar Svensen AS i Stavanger. Gjennom 5 tiår i et marked som har endret seg mye, har han opplevd tre generasjonsskifter med farfar, far og nå sønn, Roar Svensen, som leder.
Les mer

- Det vi trengte for å møte markedet fant vi ikke i de tradisjonelle rørleggerkjedene

Daglig leder Daniel Vibstad i rørleggerbedriften Vibstad VVS kom til et punkt da han innså at tradisjonelle kjeder ikke kunne hjelpe med det som skulle til for å møte kravene kundene stiller. - Vi fant det vi lette etter i FLOW Group.
Les mer

Tok grep for å komme til forhandlingsbordet med de profesjonelle kundene

Joakim Arnesen (38), daglig leder i FLOW Meisingset VVS, har vært med på en spennende reise i et marked som har endret seg mye på kort tid. - Vi måtte snu måten vi tenker på for å nå frem til de større profesjonelle kundene. Da kom vi til forhandlingsbordet, forteller han.
Les mer