Partnere for utførelse av rør-, elektro- og ventilasjonstjenester.

FLOW søker partnere for utførelse av rør-, elektro- og ventilasjonstjenester for kunder i hele Norge. Vi ser etter eiere av bedrifter innen våre fagområder som ønsker å inngå i vårt flerfaglige partnernettverk. Du er kundefokusert og opptatt av profesjonalitet. Som FLOW Partner blir du en del av vårt landsdekkende nettverk som består av likeverdige, selvstendige virksomheter. Interessant for deg?

Om FLOW
Business Partner

Vi setter deg
på kartet!

FLOW Group skal være tilstede i hele Norge
og har skandinaviske ambisjoner.

Hvert geografiske område skal ha én dedikert
bedrift innen hvert av kjernefagene:
rør, elektro og ventilasjon.

Bli med på laget!

Tenk nytt - Tenk større - TENK FREMOVER
flow-group.no