ISO-sertifiseringer ingen skrivebordsøvelse hos FLOW Trøndelag VVS

- Fornøyde kunder og lønnsomme prosjekter krever at vi har levende systemer som vi hele tiden forbedrer, sier daglig leder Greif Sæther i FLOW Trøndelag VVS AS. Nå er bedriften både resertifisert etter kvalitetsstandarden ISO 9001 og miljøsertifisert etter miljøstandarden ISO 14001.

Publisert 8. nov. 2021

To ganger har entreprenøren Ruta Entreprenør AS kåret VVS- og klimaentreprenøren FLOW Trøndelag VVS i Trondheim til årets underentreprenør. For daglig leder, Greif Sæther, i FLOW Trøndelag VVS er dette en hyggelig utmerkelse fra en god kunde, men mest av alt en bekreftelse på at arbeidet med systemer, rutiner og sertifiseringer er helt riktig vei å gå. En praktisk tilnærming har gitt bedriften et levende system som kontinuerlig forbedres. Det merker også kundene, for det handler alltid om gode leveranser.

Kundene som drivkraft

- Vi er glade for at vår kunde, Ruta Entreprenør, er fornøyde med jobben vi gjør for dem. Det er slike offensive kunder som hele tiden utfordrer og stiller krav til oss som er drivkraften bak at vi hele tiden jobber med å forbedre oss. Derfor har vi nå også tatt et standpunkt til miljø, og dokumenterer det med ISO-sertifiseringen, forteller Sæther.


Det er offensive kunder som Ruta Entreprenør som hele tiden utfordrer og stiller krav til oss som er drivkraften bak at vi hele tiden forbedrer oss.
Greif Sæther

FLOW Trøndelag VVS har 55 ansatte. I tillegg har bedriften en egen klimaavdeling. I 2020 har Greif Sæther ledet arbeidet med å resertifisere bedriften etter ISO-standarden 9001. Parallelt har bedriften fått på plass miljøsertifiseringen etter ISO-standarden 14001. Nå er den endelige bekreftelsen på at begge sertifiseringene godkjent kommet.

- Nå som vi også har miljøsertifisering på plass møter vi også kravene kundene stiller om å ta ansvar for vårt ytre miljø. Som VVS-entreprenør kan vi påvirke blant annet energiforbruket i byggene med løsningsforslag og produktvalg. Vi skal bidra til å nå FN sine bærekraftsmål, fortsetter han.

Denne påvirkerrollen ønsker Greif Sæther og FLOW Trøndelag VVS å bruke aktivt ved å være en foregangsbedrift i byggebransjen på kvalitet og miljø. Et synlig miljøtiltak som pågår nå er å bytte ut alle servicebilene med mer bærekraftige elbiler.

Systemer og rutiner i praksis

For Ruta Entreprenører det avgjørende å velge dyktige underentreprenører i prosjektene. For tiden bygger FLOW Trøndelag VVS og Ruta Entreprenør et nytt helse- og omsorgssenter i Frøya kommune i Trøndelag. Dette er et av flere felles byggeprosjekter som pågår nå, og hvor FLOW Trøndelag VVS leverer både sanitær, varme og slukkeanlegg, samt løsninger for godt inneklima. I tredje kvartal 2021 skal det fremtidsrettede helsehuset stå klart til bruk.

Nå som vi også har miljøsertifisering på plass, møter vi også kravene kundene stiller om å ta ansvar for vårt ytre miljø.
Greit Sæther

- Vi ser at særlig offentlige aktører er pådrivere for en mer seriøs byggebransje. Det stilles strenge krav til oss som totalentreprenør på både kvalitet og miljø, og det er bra for bransjen. Da velger vi å samarbeide med de beste underleverandørene i prosjektene våre, sier Lars Storsve, markedssjef i Ruta Entreprenør.

Kåringen av årets underentreprenør er en måte å konkretisere hva Ruta krever av sine samarbeidspartnere på. Alle prosjekter og underentreprenører evalueres kontinuerlig. Det ligger mye læring i å kontinuerlig jobbe med forbedringer.


Publisert
8. nov. 2021


Relaterte saker:

Rens av gulvvarmerør: Nytt, viktig, lønnsomt

– Jeg ble overrasket over hvor mye smuss og avleiringer som hadde hopet seg opp i rørsystemet, forteller Astor Åsjord fra Engavågen i Meløy. FLOW Svartisen VVS tok oppdraget med rens av rørene og installering av energieffektiv varmepumpe.
Les mer

FLOW Bredesen Elektro er operative i Arendal.

Mandag 2. august startet FLOW Bredesen Elektro opp i Arendal. Fra før er FLOW Group representert med to datterselskap i Arendal, FLOW Bredesen VVS og FLOW Bredesen Klima, og er nå komplett med alle de tre tekniske fagene (elektro, rør og ventilasjon) i Agder-regionen, noe som bidrar til å skape et attraktivt og spennende faglig miljø for både kunder og medarbeidere.
Les mer

FLOW Svartisen VVS: Vellykket prosjekt på NAF sitt nye bilverksted i Bodø

Rørleggerbedriften FLOW Svartisen VVS AS sin Bodø-avdeling ferdigstilte i august sitt første store oppdrag på NAF sitt nye bilverksted i Olav V gate i Bodø. - Nå søker vi flere rørleggere, gjerne kvinner, sier daglig leder og rørleggermester Stig Einar Mork.
Les mer

Bygger profesjonelt nettverk for tekniske fag

- Det er stor etterspørsel etter bedrifter som kan ta hånd om byggeprosessen på tvers av fag fra start til slutt. Vi ser at de profesjonelle kundene ønsker å forholde seg til ett kontaktpunkt, sier Håvard Hildrum, salgs- og markedsansvarlig hos rørentreprenøren FLOW Trøndelag VVS i Trondheim.
Les mer

- Vi har gitt kundene en enklere og tryggere hverdag

For å møte kravene kundene har til profesjonalitet, måtte Greif Sæther, daglig leder i rørentreprenøren FLOW Trøndelag VVS AS, endre måten han tenkte og drev bedriften sin på. - For oss ble løsningen å sette kundefokus og profesjonalisering i system sammen med de andre partnerne i FLOW Group, sier han.
Les mer

God driv i vårt 10. driftsår - men vi vil videre!

T-Rør AS i Levanger startet med et ønske om å drive egen bedrift, skape sin egen arbeidsplass og etter hvert utvikle og drive større. Nå i vårt 10. driftsår er vi fornøyd med utviklingen - Men vi vil videre!
Les mer

Flying start for ny elektroentreprenør i Trøndelag

Nils Godtfred Bjørnerud og Roger Tørset solgte seg inn som team da FLOW Group søkte etter leder til sin nye elektrosatsning i Trøndelag. - Vi hadde ikke gått i gang med å bygge opp en ny elektroentreprenør uten en solid aktør som FLOW Group i ryggen.
Les mer

Kreativt under koronaen hos FLOW Trøndelag VVS

I annerledesåret 2020 har FLOW Trøndelag VVS AS laget et nytt teknisk serviceprogram for kundene, lansert egen koronavask, miljøsertifisert seg etter ISO 14001 og resertifisert seg etter kvalitetsstandarden ISO 9001. Den tverrfaglige satsningen på elektro og klima i Trøndelag kom også skikkelig på plass i år.
Les mer

Lamarkgården sparte over 60% strøm med varmepumpen

De 20 husstandene i Lamarkgården midt i Ørnes sentrum reduserte strømforbruket med over 60% etter at FLOW Svartisen VVS installerte en ny varmepumpeløsning i bygget. At besparelsen ble så stor overrasket Robert Ueland, styreleder i sameiet.
Les mer

Arne Morten har jobbet 40 år med 3 generasjoner Svensen

9. juni var det 40 år siden Arne Morten Strøm hadde sin første arbeidsdag hos rørleggerbedriften Ragnar Svensen AS i Stavanger. Gjennom 5 tiår i et marked som har endret seg mye, har han opplevd tre generasjonsskifter med farfar, far og nå sønn, Roar Svensen, som leder.
Les mer

- Det vi trengte for å møte markedet fant vi ikke i de tradisjonelle rørleggerkjedene

Daglig leder Daniel Vibstad i rørleggerbedriften Vibstad VVS kom til et punkt da han innså at tradisjonelle kjeder ikke kunne hjelpe med det som skulle til for å møte kravene kundene stiller. - Vi fant det vi lette etter i FLOW Group.
Les mer

Tok grep for å komme til forhandlingsbordet med de profesjonelle kundene

Joakim Arnesen (38), daglig leder i FLOW Meisingset VVS, har vært med på en spennende reise i et marked som har endret seg mye på kort tid. - Vi måtte snu måten vi tenker på for å nå frem til de større profesjonelle kundene. Da kom vi til forhandlingsbordet, forteller han.
Les mer

De profesjonelle kundene krever at vi som leverandører er like profesjonelle som dem selv

- Det er utfordrende for en mellomstor bedrift alene å holde tritt med kravene som markedet stiller, og utfordringene vil fortsette å øke, mener daglig leder Mads Meisingset (51) i FLOW Group.
Les mer